نامه سرگشاده یکی از فعالین سیاسی استان به مهندس بازوند استاندار جدید کرمانشاه - تیتر نیوز

به گزارش تیتر نیوز؛  نامه سرگشاده حسن پیرکرمی فعال سیاسی استان به مهندس  بازوند استاندار کرمانشاه

“باسمه تعالی”

جناب آقای مهندس  بازوند استاندار محترم کرمانشاه

ضمن سلام وعرض ادب وخوش آمدگویی به استحضارمی رساندکه استان زخمی و خاموش کرمانشاه ، با درجاتی پایین ترازتوسعه هنوز در وضعیت توسعه نیافتگی قرار دارد ومقیاس شاخص‌های توسعه استان کرمانشاه با میانگین کشوری و سایراستان های کشور می تواندگواه این مدعا باشد لذاطرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن دستاورد های بدست آمده در مسیر توسعه این استان  نیست ولی باید پذیرفت استمرار این فاصله و خلائی که همچنان با میانگین کشوری وجود داردنگران کننده است.

لذاوجودنیروی انسانی غیر خلاق ،غیر متخصص و نا کارآمدی که درسنوات قبل بامدرک سیکل ودیپلم در بدنه مهم مدیریتی نهاد حاکمیتی استانداری و فرمانداری های این استان جا خوش کرده اندوازبرکت امتیازاتی که دراختیارآنهاقرارداشته تااخذمدرک فوق لیسانس ودکتراپیش رفته که نقش ایوان رانقاشی وپی ویران را رهاکرده اندوباحلقه سازی پیرامون مدیران ضعیف باچاپلوسی ،تشویق وتعریف های کاذب ،قطع ارتباط آنهابا بدنه جامعه ،مستی وسرخوشی رابه آنان تحمیل کرده که به دلیل نبودپتانسیل علمی وبواسطه ایجاد باندهای مافیای فامیلی وخانوادگی مدیریت اجرایی استان کرمانشاه را دچار روز مرگی کسل کننده ایی کرده اندتابرنامه های خودرابه پیش برده وبه دست کارشناسی بی قانونی ها،لباس ظاهری قانون بپوشانند.

حضرتعالی نیک می دانیدکه نهاد های حاکمیتی از مجموعه مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیری است که اقدامات آنها می تواندتاثیر بلند مدت مثبت و یا منفی در جامعه داشته باشندلذا اقدام درست، کارشناسی شده و تخصصی شاغلان در این نهادها مسیر توسعه را هموار و برنامه های غیر تخصصی ، احساسی و باندی ، راندمان کار و بهره وری نیروی انسانی را به شدت کاهش داده و باعث رکود و عقب گرداین استان شده است.

امابااندکی تامل می توان دریافت که سرمایه انسانی بالاترین و با ارزش ترین سرمایه و بزرگترین دارایی محسوب می شودومی تواند در مسیر توسعه نقشی حیاتی داشته باشدازاینروبین منابع انسانی متخصص و توسعه یافتگی ارتباط مستقیمی وجود دارد .

به قول شاعر:
این شهراگردادرس ودادگری داشت
یک لحظه براین بام بلاخیزنمی ماند

سئوال این است که چه کسانی و یا چه نهادی باید بستر و انگیزه لازم برای رشد را در تمام پیکره جامعه جاری و ساری کند ؟ (بدون تردیداستانداری وفرمانداری ها)مگرنه اینکه گسترش فعالیت های خلاقانه در جامعه ، ابتدا باید در مرکز قدرت و نهاد حاکمیتی استانداری تصمیم سازی شودو این تصمیم سازی باید توسط کارشناسان متخصص ، با انگیزه ، پر انرژی و علاقه مند تدوین و تبیین شوداینجاست که اگر کارشناسان و مسئولان مرتبط بااین موضوع فاقد این ویژگی ها باشند، خروجی مثبت و پایداری بدست نمی آید لذا نتیجه این کار  تبعیض – یاس و عقب ماندگی است چنانچه امروز به عینه مشاهده می شودکه دروضعیت موجودنیروهای غیرمتخصصی بر پیکره نهاد حاکمیتی استانداری کرمانشاه نفوذ کرده و برای استان ماتصمیم سازی و تصمیم گیری می کنندوتنها توجیه آنها گرایش فکری و باندی است هرچندکه برخی از همین افراد،  وابستگی  به باند خود را بر توسعه استان ترجیح می دهندچنانچه همین افراد اگردر روند فعالیتهای سازنده ، کار شکنی نکنند حد اقل مروج خمودگی ، نا امیدی و کسالت می شوندلذاموانع توسعه ازقبیل بیکاری کمرشکن (برای مثال ازمجموع ۳۱ استان کشوراستان کرمانشاه بانرخ بیکاری ۲۵/۱درصدوازهمه مهمتراینکه ازمیان ۴۲۹شهرستان درکشوراسلام آبادغرب بانرخ بیکاری ۳۸/۶درصدبالاترین نرخ بیکاری رابه خوداختصاص داده است مصداق این موضوع درشهرستان های دیگر استان نیز وجوددارد[ طبق آمار وزارت کار و گفته مشاور وزیر کار]

،دوباره کاری ،آماربالای طلاق(ازهر۳/۸ ازدواج طی یک سال گذشته یک طلاق به ثبت رسیده یعنی هردوساعت یک طلاق دراستان کرمانشاه به ثبت می رسد ) واعتیاد(وجود۵۰تا۷۰هزارمعتاد مصرف کننده مستقیم دراستان کرمانشاه وجود دارد )،رشدبیماری(درخودکشی کرمانشاه پس ازایلام رتبه دوم کشوری رابا۷/۸به خوداختصاص داده است ،بحران بهداشتی،خشکیدن چشمه هابراثر سوءمدیریت دراستفاده نادرست ازآبهای زیرزمینی ،وجود۳۵۰هزارحاشیه نشین درکرمانشاه،..[ طبق گفته مدیرکل محترم بهزیستی استان کرمانشاه در خبرگزاری ایسنا].همه ناشی ازسپردن اموربه دست افرادناکارآمدی بوده که سال هاست استانداری وفرمانداری های این استان رابصورت خانوادگی وباندی اداره کرده اند وشایسته سالاری تنها یک آرزواست.سازی که درسنوات قبل نواخته شده است وامروز صدای ناموزونش به گوش می رسد وقت آن است که باابتکارویژه وخلاقانه حضرتعالی کاربه افراد کاردانی سپرده شود تاشایسته سالاری که آرزوی دیرینه مردم است تحقق یابدواز سازی که تابه امروز بصورت ناهنجار نواخته شده است جلوگیری شده تابعدها صدای خوشی به گوش برسد.به امید آن روز ان شاءالله.

وشکرالله سیعهم
حسن پیرکرمی _ازکارکنان فرمانداری شهرستان دالاهو

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد